!! PRESENTA TU TRABAJO !!

En cada modalidade concederanse dous premios, I e II premio, e dous accésits:

I PREMIO 800 euros*

II PREMIO 400 euros*

Ademais, cada traballo premiado e os accésits recibirán un diploma acreditativo e a publicación nunha colección da UDC

Convocatoria aberta ata o 31 de decembro de 2019

máster universitario

en edificación sostenible

EUAT | UDC | CAMPUS DE SOSTENIBILIDAD  

DOS MODALIDADES:  PRESENCIAL y A DISTANCIA

Copyright © 2019 MUES Todos los derechos reservados.

Pin It on Pinterest

Share This